Renoveringshistorik

Reparationer/Underhåll Kilian Zollsgatan 7

 • Fasaden, mitten 1970-talet.
 • Isolering av vindsgolv, slutet av 1980-talet.
 • Balkonger 1990.
 • Takrenovering 1994.
 • Vattenledningar 1998, en del av lägenheterna.
 • Vattenledningar 2007, resterande lägenheter.
 • Avloppsledningar, Relining 2009.
 • Bredbandsuttag, installation 2013.
 • Ommålning av källare och nya förrådsgaller installerade 2015.
 • Byte från kabel-TV till digitalboxar, juni 2016.
 • El; totalrenovering av el i fastigheten inkl alla lägenheter, februari 2017.
 • Värme; ny styr- och reglerutrustning, ny pump, nya stamventiler, nya fjärrvärmeventiler, nya radiatorventiler och termostater, februari 2017.
 • Stamspolning, december 2020
 • Fjärrvärmeväxlare, expansionskärl och avstägningsventiler, 2021
 • Fasad, tak, takterrasser & balkongfronter 2021