Säkerhetsdörr

Medlemmar får på egen bokostnad byta ut dörr till säkerhetsdörr enligt nedanstående specifikationer.

Säkerhetsdörr Daloc.

Offert PDF daterad till 2024-02-01 som visar specifikation för dörr

(OBS! Gammal dörr ska lämnas över till föreningen och bevaras i föreningens lager)
 

Viktigt! Installation av utsida dörr måste utföras med insättning av ram mellan den nya karmen och den gamla i harmonierande färg. Se bild nedan